”Det är bråttom nu, ändå är det så få restauranger som engagerar sig i hållbarhetsfrågor på allvar. Samtidigt ställer vi restauranggäster inte tillräckligt tuffa krav, vi litar på att restaurangerna tar ansvar för maten som serveras – vilket långt ifrån...